35.Org

  • Karagümük Mah. Neslişah Camii Sok. 8. Blok Daire:3 Fatih-İstanbul
  • isabetorganizasyon@gmail.com
  • 0232 42 11 82

Yavuz Bahadıroğlu 0535 305 78 35 telefon iletişim

Tel: Tel:0232 421 11 82
Cep:0535 305 78 35 Cep: Mail:isabetorganizasyon@gmail.com
Fiyat ve Bilgi Formu


YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Yazar Yavuz Bahadıroğlunu etkinliklerinize şirketimiz aracılığıyla davet edebilirsiniz. Yavuz Bahadıroğlu konferans talepleriniz için  iletişim kurabilirsiniz.

 

YAVUZ BAHADIROĞLU KONFERANS BAŞLIKLARINDAN BAZILARI:

 

 

1. Darbeler ve ihanetler tarihi

a) Askerî ve sivil bürokrasi neden siyaseti vesayet peşindedir?..

b) Osmanlıdan günümüze vesayet sistemi, darbeler ve müdahaleler…

c) Yeniçerilerin ilk isyanı: Buçuktepe Vak’ası…

d) Yakın tarihte gerçekleştirilen askeri müdahalelerle eski müdahaleler arasında benzerlikler var mı?..

e) Belgeleriyle 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan…

g) Asker-sivil müdahalelerin hareket noktası nedir?

h) Bir milleti zorla değiştirmenin imkânı var mı?

ı) Toplum mühendisliği ne demektir, sonuçları ne olmuştur?

j) Milletin sevdiği siyaset adamlarını asmak ya da sürmek nelere mal olmuştur?

k) Algı operasyonlarının tarihi

 

2. 15 Temmuz olayı’nın tarihi dayanakları

15 Temmuz işgal hareketi, tarihi arka plânıyla birlikte başından sonuna kadar en gerçekçi biçimde anlatılacak.

a) 15 Temmuz darbe teşebbüsü müdür, işgal hareketi mi?

b) 15 Temmuz’a nasıl gelindi?

c) Ne amaçlanmıştır?

d) 15 Temmuz’un Ortadoğu’da olanlarla bir bağlantısı var mı?

e) Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile münasebeti nedir?

f) Bu badireden kurtulduk mu?

 

3. Dün bugündür: Abdülhamid Türkiye’sinden günümüze

II. Abdülhamid Türkiyesi ile bugünün Türkiyesi Sultan II. Abdülhamid’le şimdiki Cumhurbaşkanımız arasında çarpıcı benzerlikler ele alınacak.

a)              II. Abdülhamid dönemi Türkiye

b)              II. Abdülhamid’e algı operasyonları

c)               Neden ısrarla “Kızıl Sultan” ve “Diktatör” dediler?

d)              II. Abdülhamid karikatürleri ile Tayyip Erdoğan karikatürleri arasında ve uygulanan algı operasyonlarında çarpıcı benzerlikler…

e)              Suikastler

f)                Anayasa tartışmaları

g)              O günkü Batı’nın Türkiye algısı ile bugünkü Batı’nın Türkiye algısı.

4. Tarih boyunca Türkiye üzerine oynanan oyunlar

a) Sultan Abdülâziz’in katli…

b) Beyinci Murad’ı tahta çıkaran Mason yanılgısı…

c) Avrupa’nın II. Abdülhamid’e karşı birleşmesi…

d) Birinci Dünya Savaşı’nın gerçek sebebi…

d) Osmanlı’yı bölüşme plânları ve Syks-Picot gizli anlaşması.

e) Bu anlaşmanın günümüze etkisi.

f) İsrail’in kurulması, petrol yataklarına el konulması, Ortadoğu’nun bölüşülmesi.

 

5. Irak-Suriye, Musul ve Filistin Meselesi

a) Mondros Mütarekesi imzalandığında Musul kime aitti?

b) İngilizler Musul’u nasıl oldu-bittişe getirdi?

c) Hangi gerekçelerle işgal ettiler?

d) Musul’u bizden nasıl çaldılar?

e) Musul’da bugün hak dava edebilir miyiz?

f) Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Masada da sahada da olacağız” sözü ne anlama geliyor?

 

6. Lozan zafer mi, hezimet mi?

Günümüzde yaşananların ışığında, Lozan tartışmalarına yeni bir boyut…

a)              Lozan heyeti nasıl seçildi?

b)              Neden İsmet Paşa?

c)               Lozan’da nasıl karşılandık?

d)              İnönü masayı yumruklayıp kırdı mı?

e)              Milli Mücadele’de yendiğimizi söylediğimiz Yunanistan Lozan’dan kârla dönerken, biz neden zararla döndük?

f)                Ancak o kadarını mı alabilirdik?

g)              Misak-ı Milli nedir, bu karar yerine geltirildi mi?

h)              Misak-ı Milli sınırları içinde yer alan 12 Ada’nın, Musul’un, Batum’un ve Batı Trakya’nın akıbeti ne oldu?

i)                “Anadolu’yu Anadolu’dan savunmak mümkün değildir” diyen Enver Paşa haklı mı çıktı?

 

7. Fatih Kanunnamesi’nden günümüze Anayasalar

Osmanlı’nın ilk sistematik anayasası sayılan “Fatih Kanunnamesi”’den “Kanun-i Esasi’ye, oradan 921, 923, 961, 982 anayasalarına toplu bir bakış…

a). Osmanlı’da yönetim sistemi: Meclis ve Ayak Divanı-Tebdil Çıkma

b) 23 Aralık 1876'da ilan edilen Osmanlı Anayasası neden Sultan İkinci Abdülhamid tarafından 1878'de askıya alındı, 24 Temmuz 1908’de neden tekrar yürürlüğe girdi?..

c) 20 Nisan 1924 tarihine kadar kısmen yürürlükte kalan bu anayasanın özü nedir?

d) Sonraki anayasaları nasıl etkilemiştir?..

e) Anayasalar hangi ihtiyaçtan değişir?..

f) Anayasaları neden hep askerler yaptı?..

g) Yeni anayasa çalışmaları hangi temelde yürütülmeli?..

h) Yeni anayasada öncelik devlette mi insanda mı olmalı?

 

8. 1950 öncesinden Türkiye Manzaraları

a) İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya: Almanya, İtalya ve İspanya faşizmi ile faşist liderlerin akıbeti)…

b) İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye: Faşizmin çökmesinin Türkiye’ye etkileri…

c) İsmet İnönü neden kendisine “Milli Şef” dedirtmişti?..

d) Eski CHP iktidarı isteyerek mi çok partili sisteme geçti?..

e) Atatürk’ün resimlerini paradan, puldan ve devlet dairelerinden kim, neden kaldırdı?..

f) Bugünlerde bir biri arkasından yıkılan Arap diktatörlükler Türkiye’nin 950’lerde yaşadığı süreci mi yaşıyor? Aralarında benzerlikler var mı?.. Varsa bunlar nelerdir?..

g) Kimi yazar-çizerlerimiz, kefen bezi dahi bulunamayan 1950 öncesi Türkiye’sine neden hasret duyuyor, niçin işlerin yolunda olduğunu söylüyorlar? Bunun rakamsal gerçeklerle bir ilgisi var mı, yoksa tümüyle hayal mahsulü mü?..

h) Başbakan Adnan Menderes neden millet tarafından çok sevildi?..

i) Başbakan Adnan Menderes’in idam edilmesinin sebepleri arasında halkı devlet yönetimine katması ve millet tarafından çok sevilmesi var mı?..

j) Eski CHP iktidarında neler yaşandı?

 

9. Osmanlı Meclislerinden Cumhuriyet Meclisi’ne: Parlamento geleneğimiz ve başkanlık sistemi

a) Osmanlı Devleti’nde ilk seçim ne zaman, hangi şartlar altında gerçekleşti?

b) Bu nasıl bir seçimdi, neler yaşandı?..

c) Eli sopalı İttihad-Terakki militanları eski İttihadcılara sokak ortasında neden dayak attılar?..

d) İttihad ve Terakki Fırkası (partisi) iktidarında neler yaşandı?..

e) Osmanlı’nın ikinci seçimi hangi şartlar altında gerçekleşti ve sonuçları ne oldu?

f)  Cumhuriyetin ilk yıllarında seçimler nasıl yapılır, adaylar nasıl belirlenirdi?..

g) İlk Cumhuriyet Meclisi ile İkinci Meclis arasında nasıl farklar var?..

h) TBMM’sinde muhalefet var mıydı, liderinin akıbeti ne oldu (Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey Olayı)?..

i) Demokrat Parti hangi şartlardan doğdu?..

j) 1946 seçimlerinde neler yaşandı? (Senirkent Olayları)…

k) 1950 seçimleri öncesinde sonrasında nasıl bir Türkiye vardı?

l) Seçimle durdurulamayan Adnan Menderes nihayet kanlı bir askeri darbe ile durduruldu, ama ardından yapılan bütün seçimleri yine Menderes fikriyatı kazandı: Neden?

m) Bugünkü iktidar o sürecin bir devamı mıdır, yoksa büsbütün farklı bir oluşum mudur?

 

10. Osmanlı’da kadın

a) Osmanlı toplum yapısında ve dönemsel olarak Batı’da kadının yeri…

b) Kadınlar kafes arkasında mı yaşarlardı?

c) Osmanlı kız çocukları eğitmez miydi?

d) Osmanlı’da kadın komutanlar, kadın önderler…

e) Çanakkale’de, Milli Mücadele’de ve 15 Temmuz’da kadın…

f) Osmanlı’da kadın yazarlar, kadın şairler, kadın doktorlar, kadın hâkimler ve diğerleri…

f) Osmanlı kadının boşanma hakkı yok muydu?

 

11. Osmanlı Sarayında Harem Hayatı ve harem kadınları

a) Osmanlı’da gerçek anlamda “saray” var mı?..

b) Harem nedir, hangi ihtiyaçtan doğmuştur, harem hayatı bazı romanlarda ve dizilerde anlatıldığı gibi midir?

c) Harem bir entrika merkezi midir, yoksa bir “Kız Okulu” mudur?..

d) Haremde eğitim hayatı kaç yıldır, ne tür dersler görülür, sonra eğitimli kızlar nasıl değerlendirilir?

e) Haremin kapısının üzerindeki âyetin anlamı nedir, bu âyet harem hayatına nasıl yansımıştır?Cariyelik nedir, nasıl bir sistemin içinden gelmektedir?..

f) Hürrem Sultan’la Kanuni arasındaki ilişkinin mahiyeti nedir?..

f) Şehzade Mustafa Bey, Hürrem Sultan’ın entrikalarından dolayı mı öldürülmüştür?

g) Padişahlar neden cariyelerle evlenmişlerdir?

h) Hürrem Sultan olayının aslı nedir?

i) Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman’a gerçekten aşık mıdır, yoksa devleti ele geçirmek istemek için rol mü yapmıştır?

 

12. Padişahlar neden hacca gitmez, neden köle kızlarla evlenir, şehzadeler neden katledilirdi?

a) Osmanlı padişahlarının hiç biri hacca gitmedi. Bu güvenlik endişesinden mi kaynaklanmıştır, paraları mı yoktur, yoksa başka sebeplere mi bağlıdır?..

b) Kılı kırk yaran Osmanlı âlimleri neden padişahların hacca gitmemesine göz yummuştur?..

c) Neden bir çok padişah şehzadeleri katletmiştir?..

d) Kardeş katlinin siyasi ve dini dayanakları nelerdir?..

e) Hacca gideceğini açıklayan Sultan II. Osman’ın başına neler geldi?..

f)  Hacca gitmeyen padişahlar neden her yıl “Sürre Alayı” ile Mekke ve Medine’ye devlet yükü altın gönderirlerdi?

g) Mekke ve Medine fotoğraflarından oluşan albümler hatırlayan ve albümlerdeki fotoğraflara sık sık bakıp hasretini seslendiren Padişah kimdi?

 

13. Atatürk’ü Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun sırrı

a) Atatürk kendi kararı ve insiyatifi ile mi Samsun’a gitti, yoksa onu bir gönderen mi var?..

b) Atatürk’ü Samsun’a gönderen biri varsa, o kimdir?..

c) Ders kitaplarında “Çürük Bandırma Vapuru” diye tanımlanan gemi gerçekte çürük müydü?..

d) Bandırma Vapuru ve içindekiler, İşgal Kuvvetleri hücumbotları tarafından sürekli denetlenen, âdeta “kuş uçurtulmayan” Boğaz’dan nasıl geçti?.. İngilizlerin dikkatini çekmeden bunu yapmak mümkün müydü?..

e) Osmanlı Ordusu’nun en yetenekli kurmaylarından birinin Anadolu’ya gitmesinden İngiliz istihbaratının haberdar olmamasına ihtimal verilebilir mi?..

f) Peki neden göz yumdular, görmezden geldiler; amaçları ne olabilir?..

g) Mustafa Kemal dışında o gemide başka kimler vardı?..

h) Bandırma Vapuru’nun kaptanının ve yolcularının ismi yıllar boyu neden saklandı?..

i) Neden “Çürük Bandırma Vapuru” metaforu günümüzde bile ısrarla kullanılıyor?

 

 

14. Saltanat ve Hilafet Neden Kaldırıldı?

a) Üç yıl Osmanlı Başkentini işgal altında tutan İngilizler, hiçbir cephede onlarla savaşmadığımız, yenmediğimiz halde, işgali kaldırıp törenle İstanbul’u neden terk ettiler?..

b) Niçin geldiler, niçin gittiler?..

c) Giderken neler götürdüler?..

d) Bazılarının iddia ettiği gibi, Ankara ekibiyle İngilizler arasında gizli bir anlaşma söz konusu olabilir mi?..

e) Lozan’da Yunan Murahhas Heyeti Başkanı Elefteriyos Venizelos, Türk Murahhas Heyeti Başkanı İsmet Paşa’ya, “İngiliz oyununa geldik” derken ne demek istedi, oyun ne idi, gerçekten oyuna mı geldik?..

f) Saltanat ve Hilafetin kaldırılmasınd6a İngilizlerin etkisi olmuş mudur?

g) İstanbul’da İngiliz nöbetçilerin koruduğu silah depolarının Karadenizli denizciler tarafından boşaltılmasına ve silahların Sinop’a kaçırılmasına İngilizler neden göz yumdular?..

 

15. Osmanlı Hanedanı’nın sürgünü ve sürgün yılları

a) Saltanat ve Hilafet neden kaldırıldı?..

b) Hanedanın bütün üyeleri neden yurt dışına sürüldü?..

c) Saltanat Ailesi yurt dışında nasıl yaşadı?..

g) Sultan Vahdettin neler gördü, nasıl öldü?..

h) İtalyan tüccarlar tarafından cenazesi hangi sebeple haczedildi?..

i) Aradan yıllar geçtikten sonra bir Osmanlı Padişahı’nı yâd ellerde bırakmak doğru mu?

j) Atatürk İstanbul’a neden küstü, yıllar boyu neden hiç gelmedi?..

 

17. Tek partiden çok partiye demokrasimiz

a) Demokrat Parti nasıl kuruldu, gelişti, teşkilatlandı ve kısa süre içinde iktidar oldu?..

b) İktidar olur olmaz neden ezanı aslına döndürdü?..

c) Bu durum kimleri olumsuz etkiledi, Babıâli yazarları Menderes’i nasıl tehdit ettiler?..

d) Cumhuriyet döneminin ilk cuntası, Demokrat Parti’yi devirmek üzere nasıl kuruldu, nasıl teşkilatlandı?..

e) Askeri cuntanın kurulmasında muhalefetin ve muhalif basının rolü nedir?..

f) Başbakan Menderes’i ve arkadaşlarını idama mahküm eden Yassıada’daki “Yüksek Adalet Divanı” ile Galile’yi mahküm eden eski Engizisyon Mahkemesinin benzer yönleri var mı?..

g) Başbakan Adnan Menderes neden idam edildi?..

h) Menderes darbe ile durdurulmasaydı, Türkiye bugün ne durumda olurdu?

 

18. Araplar bize ihanet etti mi?

a)   Arapların Osmanlı’ya ihanet ettiği iddiasının tarihsel temeli var mı?..

b)   Bu iddia nereden çıkmıştır?..

c)   “Türkler sizi dörtyüz sene sömürdü” diyerek bir yandan Arapları bizim aleyhimize kışkırtırken, bir yandan da bizi Arapların aleyhine kışkırtan devlet hangi Avrupa devletidir?..

d)   Köpeklerimize “Arap” ismi vermek, “Ne Arab’ın yüzü, ne Şam’ın şekeri” gibi yalan-yanlış atasözleri icat etmek iki tarafa da ne tür zararlar vermiştir?..

e)   Bugünkü “Arap Baharı”da Türkiye’nin “rolmodel” durumu var mı?..

f)    Türkiye yeniden İslam dünyasına önder olmaya mı hazırlanıyor?..

g)   Batılı yorumcular buna dikkat çekerken, ne tür argümanlar kullanıyorlar?

 

19. Dünden Bugüne Filistin ve Kudüs

a)   Kudüs’ün tarihi serüveni…

b)   Hz. Ömer’in, Selahaddin Eyyübi’nin ve Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü…

c)   Kudüs ve Sultan II. Abdülhamid…

d)   Yahudiler Sultan II. Abdülhamid’en ne istiyor, karşılığında ne veriyorlardı?

e)   İstediklerini alamayınca nasıl bir yol izlediler?

f)    Filistin’e nasıl hakim oldular?

g)   Bundan sonra neler olur?

 

20. Tarihimizin Valide Sultanları ve Bacıyan-ı Rum

Osmanlı’da kadın hayatı ve Valide sultanların yaşantısı anlatılıyor…

a)              Valide sultanların saraydaki görevleri ne idi?..

b)              Nasıl yaşarlardı? Hangi yetkileri kullanırlardı?..

c)               Neden padişahlardan daha fazla maaş alırlardı?

d)              Mihrimah Sultan camileri, Hürrem Sultan hayırları ve Esma Sultan Çeşmesi…

e)              Günümüze gelen öteki hayır eserleri…

f)                Ayrıca dünyanın ilk kadın örgütlenmesi olarak Bacıyan-ı Rûm hakkında bilgi veriliyor.

21. Tarih sorgulaması: Yakın tarih ne kadar doğru anlatılıyor?

a) Cumhuriyet tarihimizin temel kaynağı nedir?..

b) Bu kaynak eleştiriye açık mı?..

c) Hatıra belge sayılabilir mi?..

d) Ders kitaplarına “Erzurum Kongresi Kararları” olarak geçen maddelerin gerçekle ilgisi var mı?..

e) Cumhuriyet döneminin ilk yayınları Osmanlı tarihine nasıl bakıyor?

f) Yasak tarih ve yasak arşivin hikâyesi…

 

22. Yakın tarihte din ve devlet ilişkisi

Örneklerle bir devrin perde arkası: Hicran devrinden günümüze yansımalar.

a) Devlet yayınlarında  ve ders kitaplarında nasıl bir dini anlatım benimsendi?..

b) Neden böyle yapıldı, korkunun kaynağı din mi?

c) Türkçe ezan ve kapatılan, satılan, kiralanan camiler…

d) Birkaç kişinin bir araya gelip dini eser okuması “Gizli âyin” kapsamına sokulup engellendi mi?..

e) Dindarlara dünya zindan edildi mi?

f) Dini çağrışımları olduğu için Türk Sanat ve halk müziği yasaklandı mı?.

 

23. İstiklal Marşımız nasıl yazıldı?

Mehmed Âkif’in yetişme tarzı, kişiliği, şairliği ve mücadelesiyle birlikte İstiklâl Marşımızın hikâyesi anlatılıyor…

a) Osmanlı asırlarında “İstiklâl Marşı” var mıydı?..

b) İstiklâl Marşı Yarışması neden açıldı?..

c) Yarışmaya gelen eserler neden beğenilmedi (şiirlerden örneklemeler)?..

d) İstanbul’da yaşayan meşhur şairler neden bu yarışmaya katılmadılar?..

e) İstiklâl Marşı’nı neden Mehmed Âkif Ersoy’un yazması istendi? Âkif’in diğer şairlerden farkı neydi?..

f) İstiklal Marşı’mız hangi şartlarda yazıldı?

g) Neden “Korkma” diye başlıyor? İlk kelimenin sırrı nedir?

h) İstiklâl Marşı’mızı neden değiştirmek istediler?

 

24. Yavuz Sultan Selim

a) Yavuz nasıl bir padişahtı?

b) 40 bin Aleviyi kestiği yolundaki iddiaların kaynağı nedir?..

c) Bu iddia neden ısrarla tekrarlanmaktadır?..

d) Böyle bir şey tarihsel olarak mümkün müdür?..

e) Katledildiği iddia edilen 40 bin kişi nereye gömülmüştür, o tarihten kalma toplu mezarlara rastlanmış mıdır?..

 

25. Yakın tarih anlatımında yanlışlar

a) II. Abdülhamid “Kızıl Sultan”, Sultan Vahdettin “Hain” mıydı?

b) “Kızıl Sultan”la “Ulu Hakan” arasında kalan Sultan II. Abdülhamid’in gerçeği nedir?..

c) II. Abdülhamid’e kim, neden “Kızıl Sultan” dedi…

d) Resmi tarih bunu niçin benimseyip çocuklarımızın beynine ekti?..

e) Sultan Vahdettin “hain” miydi, hıyanetine delil olarak gösterilen belge var mı?.. Hain olduğuna kim karar verdi?..

f) Ne umdular ne buldular?

 

26. Padişahlar içki içer, zevk ve sefa içinde yaşarlar mıydı?

a) Bazı padişahların içki içtiği doğru mu?..

b) Bunun belgeleri var mı?..

c) Padişahların zevk-sefa içinde yaşadıkları yolundaki iddiaların amacı nedir?..

d) Neden böyle bir ihtiyaç duyulmuştur?..

e) Padişahları kim denetlerdi?..

f) Keyiflerine göre ülkeyiyönetebilirler miydi?

 

27. Çanakkale Zaferinden İnsan Manzaraları

İmkânsızlıklardan imkân çıkaran ve yenilgiyi zafere dönüştüren insanların zafer hikâyeleri: Hatıralar, gerçekler.

a) 1915 yılında Çanakkale Cephesi’nde neler oldu?..

b) Neden Çanakkale’yi geçmek istediler?..

c) Çanakkale Cephesini savunan insanlar nasıl insanlardı?..

d) Seyit Onbaşı 250 kiloluk top mermisini sırtında taşıdı mı?..

e) Cepheden ailelerine neler yazdılar?..

e) Onlar hakkında yabancılan ne diyor?

 

28. Çok partili sisteme geçişin hikâyesi

a) Kadınlar Fırkası, Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Demokrat Parti…

b) CHP dışındaki siyasi partiler nasıl kuruldu, nasıl kapatıldı?..

c) Kapatılma gerekçeleri arasında “irtica” söylemi nasıl rol oynadı?..

d) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Kâzım Karabekir’in başına neler geldi?..

e) Atatürk’ün ısrarla kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Fethi Okyar İzmir mitinginde neler yaşadı?..

f) İzmirliler neden Fethi Okyar’a “Bizi kurtar” diye bağırdılar, kimlerden kurtulmak istiyorlardı?

g) Parti kapatma alışkanlığı devam ediyor mu?

 

29. Kiliseden camie, camiden müzeye: Ayasofya’nın hikâyesi

Bin yıla yakın kilise, 480 yılı aşkın cami olarak hizmet veren Ayasofya’nın hazin hikâyesi…

a)              Ayasofya, Müslümanlar ve Hıristiyanlar için neden önemlidir?..

b)              Fatih neden üstüne tapulayıp vakfetmiştir?..

c)               Ayasofya’nın tapusunda ve vakıf senedinde ne yazıyor?..

d)              Fatih, Ayasofya’yı başka amaçlarla kullananlara beddua etmiş mi?..

e)              Ayasofya neden müzeye çevrilmiştir?..

f)                Bu konuda İngilizlerle gizli ber anlaşma var mıdır?..

g)              Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı sahte mi?..

h)              Ayasofya’da ilk Cuma namazını kim kıldırdı?

i)                İlk Cuma namazı hutbsesinde neler söylendi?

 

30. “Hain” damgası vurulan değerler: Enver Paşa, Çerkes Edhem, Topal Osman ve diğerleri

Enver Paşa, Çerkes Edhem Bey, Topal Osman Ağa ve diğerleri: Bir dönemin perde arkası…

a)              Milli Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçmek isteyen Enver Paşa nasıl engellendi?..

b)              Milli Mücadele’nin ilk günlerinde “kahraman” olarak selamlanan Çerkes Edhem Bey, sonradan nasıl “hain” ilân edildi?..

c)               “Kahraman Edhem Bey” bir çırpıda nasıl “Hain Çerkes Etem” oldu?

d) Çerkes Edhem Bey, İsmet Paşa’yı neden öldürmek istedi?..

e) Edhem Beyin, “Hayatımın hatası” dediği hata ne idi?..

f) Çerkes Edhem Bey’in ağabeyi Reşid Bey, Atatürk’e gönderdiği mektupta Kürtlere nasıl muamele etmesini istiyor, ne tür tavsiyelerde bulunuyor?

g) Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, gerçekten de hemşehrisi Topal Osman Ağa tarafından mı öldürüldü?..

h) Ali Şükrü Bey Atatürk’le neden zıtlaşıyordu?..

i) Bu ve başka bazı isimler “hain” damgasını niçin yediler?..

j) Enver Paşa beceriksiz bir komutan mıydı? Beceriksizliği yüzünden mi Sarıkamış Harekâtı hüsranla sonuçlandı?

 

31. Osmanlı mahallesinden Cumhuriyet apartmanına

a) Mahallenin tanımı, tarifi ve mahalle yayatı…

b) Osmanlı mahallesinde hayat nasıldı?..

c) Mahalle kültürü ve hayata katkıları…

d) Osmanlı mahallesinin belirgin özellikleri…

e) İnsan-mekân ilişkisi…

f) Sosyal kontrol ve kefalet sitemi olarak mahalle…

 g) Mahalle imamı, mahalle bekçisi, mahalle bakkalı, mahalle kabadayısı, mahalle arkadaşı, mahalle mektebi, mahalle ahlâki gibi kavramların günümüze yansımaları…

h) Osmanlı mahallesinde komşuluk ilişkileri…

ı) Cami merkezli hayatın getirileri…

j) Mahalle muhabbethâneleri…

k) Mahallenin yönetimi, mahalle vakıfları…

Ve günümüz apartman (Site) hayatıyla karşılaştırmalar.

 

32. Osmanlı insanı

Osmanlı asırlarındaki insan anlatılacak ve bazı özellikleri günümüz gençlerine örnek olarak sunulacak…

a)    Osmanlı insanının özellikleri…

b)    İlim, irfan, nezaket ve hikmet boyutu…

c)    Kılık kıyafeti, mahareti ve eğitimi…

d)    Yaygın eğitim kurumları olarak tekke, saviye, dergâh ve insan…

e)    Osmanlı insanı güne nasıl başlardı?..

f)     Aile ve çocuk ilişkisi…

 

Diğer konular

1-              Osmanlılarda Peygamber Sevgisi

2-              “İnsan” Yetiştirme Kurumları: Tekkeler ve Zaviyeler

3-              Osmanlı’da hayır-hasenat anlayışı ve vakıf kültürü

4-              Osmanlı Padişahlarının Gönül Sultanları (Padişah Hocaları)

5-              Sohbet-Muhabbet Geleneğimiz

6-              Osmanlı’da İnsan (kadın) Hakları…

7-              Tarihi kökleriyle çevre kültürü; yeşilin dinsel-tarihsel anlamı ve insan-çevre ilişkisi…

8-              Tarihi örnekleriyle başarının sırrı…

9-              Tarihsel Kökleriyle Birlikte Yaşama Sanatı; (Osmanlı Hoşgörüsünün analizi)…

10-           Osmanlıdan Günümüze Aile Yapımız…

11-            Sohbet-Muhabbet Geleneğimiz…

12-           İnancımızının ve tarihimizin kadınları: Hz. Havva, Hz, Asiye, Hz. Meryem, Hz. Hacer, Hz. Hatica, Hz. Ayşe, Hayme Ana, Nilüfer Hatun, Hürrem Sultan, Hayme Ana, Nilüfer Hatun, Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Saliha Sultan, Bezmialem Valide Sultan, Pertevniyal Sultan.

 

13-           Beşikten mezara ilim öğretisi çerçevesinde Aile içi eğitim…

 

Yavuz Bahadıroğlu İletişim    Yavuz Bahadıroğlu Telefon

YAZAR YAVUZ BAHADIROĞLU için arama motorlarından gelen çeşitli aramalar: Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bahadıroğlu Menajer, Yavuz Bahadıroğlu Menajeri, Yavuz Bahadıroğlu Menajerlik, Yavuz Bahadıroğlu Menejeri, Yavuz Bahadıroğlu Menajeri kim, Yavuz Bahadıroğlu Resmi Menajerlik, Yavuz Bahadıroğlu resmi site, Yavuz Bahadıroğlu iletişim, Yavuz Bahadıroğlu İletişim Bilgileri, Yavuz Bahadıroğlu etkinlik, Yavuz Bahadıroğlu konferans, Yavuz Bahadıroğlu Söyleşi, Yavuz Bahadıroğlu Panel, Yavuz Bahadıroğlu telefon , Yavuz Bahadıroğlu telefon numarası, Yavuz Bahadıroğlu'na nasıl ulaşırım, Yavuz Bahadıroğlu kitapları, Yavuz Bahadıroğlu konferans tarihleri, Yavuz Bahadıroğlu etkinlik bedeli, Yavuz Bahadıroğlu konferans ücreti, Yavuz Bahadıroğlu konferans fiyatı, Yavuz Bahadıroğlu konferans telifi, Yavuz Bahadıroğlu söyleşi ücreti, Yavuz Bahadıroğlu söyleşi bedeli, Yavuz Bahadıroğlu söyleşi kaşesi, Yavuz Bahadıroğlu konferans kaşesi, Yavuz Bahadıroğlu konferansı istiyorum, 

YAVUZ BAHADIROĞLU ETKİNLİK İLETİŞİM >Gökhan Said MAMAK

Kütahya / Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Osmanlı, Cumhuriyetimizin ilanı ve günümüzü manevi boyutlarıyla birlikte özetleyen bir konferans ayarlamamız mümkün müdür acaba?

birol duyar

ÇOK KIYMETLİ BÜYÜĞÜM Ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur. Bu nedenle sorunları çözmek, fikir beyan etmek ve bizlerin ufkunu açma noktasında yoğun mesai harcadığınızın farkındayım Bir de benim gibi insanlara laf anlatmak için ekstra mesai harcamakta cabası. Lakin bizlerde vatandaş olarak gördüğümüz eksiklikleri gerekli mercilere hatırlatmayı borç biliyoruz. Bu konuda siyasilere ulaşmak nerede ise imkansız.Bu sebepten sizlerle hasbihal etme mecburiyeti zuhur etmiştir. Memleketimizin ekonomik sıkıntısını bir kenara koyarsak adalet ve eğitimde ciddi sorunlar mevcuttur.20 yılda eğittiğimiz çocuklarımızın hali ortada.ataist ,ahlaksız gayesiz ve ben merkezli bir gençlik zuhur etti. Tek suç sadece siyasilerin değil ailelerinde büyük payı var maalesef bu noktada. Adalet noktasında ise özelikle süresiz nafaka kanunu milletin çözüm bekleyen sorununlarının başında yer almakta.Ülkemizde şu an 3,000.000 kişi Süresiz nafaka ödemekteler.bu büyük bir sorun. Ancak çözüm noktasında kimseden bir seda çıkmamaktadır.pskolojik tranvalardan cinayetlere varıncaya dek bir çok sorunu içinde barındıran ve on milyon a yakın insanı ilgilendiren bu durumdur bu.Sizlerden ricam; bu konunun üzerine eğilmeniz ve aile mefhumunu ayakta tutma noktasında çaba sarfetmenizdir.Seçim sattına girdiğimiz şu günlerde Bu ve benzeri sorunlar yüzünden ülkemizi chpkk ya teslim etmeyelim.ALLAHcc. muhafaza bu bizim sonumuz olur Saygılar sunar , verdiğim rahatsızlıktan ötürü affınızı talep ederim

Abdullah ÇETİN

Manisa ili Salihli ilçesinde Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip müdürü olarak görev yapmaktayım. Yavuz beyi ağırlamak isteriz fakat ekonomik durumumuz kısıtlı. Bu konu da bizlere nasıl yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca Yavuz beyin telefonuna nasıl ulaşabilirim. İlginize teşekkür ederim

Özden genç

Kendilerini okula ait hissetmeyen okulumuz ogrencilerini sahlandirmak okullarını ve gerçek tarihleri sevmeleri için sn Yavuz beyi görmek isteriz okulumuzun maddi durumu pek uygun değil velilerimizin geneli eğer fiyat verecek olursanız ne kadar olur

Özden genç

Kendilerini okula ait hissetmeyen okulumuz ogrencilerini sahlandirmak okullarını ve gerçek tarihleri sevmeleri için sn Yavuz beyi görmek isteriz okulumuzun maddi durumu pek uygun değil velilerimizin geneli eğer fiyat verecek olursanız ne kadar olur

Özden genç

Kendilerini okula ait hissetmeyen okulumuz ogrencilerini sahlandirmak okullarını ve gerçek tarihleri sevmeleri için sn Yavuz beyi görmek isteriz okulumuzun maddi durumu pek uygun değil velilerimizin geneli eğer fiyat verecek olursanız ne kadar olur

Özden genç

Kendilerini okula ait hissetmeyen okulumuz ogrencilerini sahlandirmak okullarını ve gerçek tarihleri sevmeleri için sn Yavuz beyi görmek isteriz okulumuzun maddi durumu pek uygun değil velilerimizin geneli eğer fiyat verecek olursanız ne kadar olur

Özden genç

Kendilerini okula ait hissetmeyen okulumuz ogrencilerini sahlandirmak okullarını ve gerçek tarihleri sevmeleri için sn Yavuz beyi görmek isteriz okulumuzun maddi durumu pek uygun değil velilerimizin geneli eğer fiyat verecek olursanız ne kadar olur

Özden genç

Kendilerini okula ait hissetmeyen okulumuz ogrencilerini sahlandirmak okullarını ve gerçek tarihleri sevmeleri için sn Yavuz beyi görmek isteriz okulumuzun maddi durumu pek uygun değil velilerimizin geneli eğer fiyat verecek olursanız ne kadar olur

Burak Kalın

Merhabalar iyi günler..Ben başka bir nedenden ötürü sizi rahatsiz ediyorum .. Yavuz Bahadirogluna ulasmak icin bana yardimci olmanizi talep edecektim.. 1925 yılında Rizede idam edilen 8 kisiden ikisi benim dedem olup bu konu hakkinda bir araştırma yapiyorum eger bu talebimi yavuz bahadiroogluna iletirseniz com sevinirim ..İyi gunler dilerim Allahin selami uzerinize olsun